Kvaliteta

Tvrtka BSK commerce d.o.o. je 2017. godine uvela sustav upravljanja kvalitetom organizacije HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 14001:2015 i uskladila obavljanje svojih djelatnosti sa zahtjevima normi. Certifikati su izdani za područje djelatnosti koje obuhvača aktivnosti izvođenja radova u vodnom gospodarstvu, izvođenje podvodnih i obalnih radova uz korištenje mehanizacije i radnika specijaliziranih za rad u vodi i na vodi, izgradnja hidrotehničkih objekata, izvođenje radova u niskogradnji.

HRN EN ISO 9001:2015
HRN EN ISO 14001:2015